-----------------------------------------------------------------------------------^0o0^-----------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

(Dành cho Hệ vừa làm vừa học, Bằng Đại học thứ hai)


"Thông tin do sinh viên cung cấp dưới đây được sử dụng để in bằng tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên phải điền đầy đủ, chính xác thông tin như Giấy khai sinh gốc và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà mình đã cung cấp"

Họ và tên: * Giới tính *
Số CMND: * Ngày cấp: *
Nơi cấp: *
Chuyên ngành: * Lớp: *
Ngày tháng năm sinh: *
Nơi sinh:*
Nơi đăng ký HKTT:*
Nơi làm việc:*
Chức vụ:*
Dân tộc:* Tôn giáo:*
Ngày vào Đoàn TNCS HCM:
Ngày vào Đảng CSVN:
Khen thưởng:*
Kỷ luật:*
Email đăng ký:*
Điện thoại cơ quan: Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: *